Λίγες κουβέντες για αυτό τον ιστοχώρο.

Ο ιστοχώρος αυτός δημιουργήθηκε για να:

  • Κάνει μία σύντομη παρουσίαση του Εργαστηρίου και των ανθρώπων που το απαρτίζουν.
  • Να χρησιμοποιηθεί για την διανομή ηλεκτρονικών σημειώσεων.
  • Να καλύψει τις ανάγκες άμεσης επικοινωνίας με τους Σπουδαστές.

 engine_1b